mapakredytow.eu

Lubelskie

Projekty aktywne

 • …właśnie ruszył!

„Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”

Program ten oferuje możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki z UE z umorzeniem na otworzenie własnej działalności w tym spółki cywilnej. (WAŻNE: działalność nie może jeszcze być otworzona)

O pożyczkę i wsparcie ubiegać się mogą nawet osoby, które teraz pracują na umowach zlecenie czy na umowach o pracę.

Ważne, że obecnie zatrudniona osoba nie może zarabiać średniomiesięcznie z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę przeciętnego wynagrodzenia w Polsce tj. 7768,33 PLN brutto.

Pożyczka do 150 000 PLN NA START:

Przy spełnieniu odpowiednych wymogów możliwe jest jednorazowe umorzenie

pożyczki w kwocie 46 609,98 PLN w ramach dotacji! 

 • okres spłaty do 84 miesięcy
 • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy
 • stałe oprocentowanie 0,58% lub 1,45%
 • Zabezpieczenie: Poręczenie osoby trzeciej (rodzice, brat, siostra, dziadkowie, rodzina, znajomi, inne osoby trzecie) lub nieruchomość lub inny środek trwały

W ramach środków pożyczki można sfinansować:

 • środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności (laptop, telefon, tablet, drukarki mobilne)
 • środek transportu (samochód, motor, rower elektryczny) 
 • szkolenia, kursy
 • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesiąca (np. czynsz za wynajem lokalu, rachunki)
 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej
 • towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności
 
Koszt Naszej usługi to 6%-10% netto od pozyskanego finansowanie – Opłatę pobieramy tylko wtedy kiedy uda się pozyskać finansowanie. Nie pobieramy opłat za napisanie wniosku.
 
Jak zgłosić klienta? 
Wyślij maila na lodz@phinance.pl zawierającego:
 •  Imię i Nazwisko klienta 
 • nr telefonu i adres e-mail do klienta 
 • Twoje dane kontaktowe 
 • Raport osobisty BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Załączniki do wniosku:
 
 • Cel: zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, pojazdów, remont nieruchomości

  • Kwota pożyczki: do 1.000.000 zł
  • Okres spłaty: do 7 lat
  • Oprocentowanie: od 1%
  • Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorców z branż około turystycznych w szczególności posiadających poniższe PKD:

55. Zakwaterowanie
56. Działalność usługowa związana z wyżywieniem
50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski
51.1 Transport lotniczy pasażerski
77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
79 Działalność związana z turystyką
79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
68 Obsługa rynku nieruchomości
52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
86 Opieka zdrowotna
82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
47 Handel detaliczny (handel detaliczny artykułami żywnościowymi, paliwami, wyrobami alkoholowymi, tytoniem oraz odzieżą i obuwiem)
77.21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
10.52 Produkcja lodów;
10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
32 Pozostała produkcja wyrobów;
74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 

 • Zabezpieczenie : Nieruchomość (możliwość zabezpieczenia się na drugim miejscu w księdze wieczystej)

Koszt Naszej usługi to 6% -10% netto od pozyskanego finansowania. Opłatę pobieramy tylko wtedy, kiedy uda się pozyskać finansowanie. Nie pobieramy opłat za napisanie wniosku.

 

Jak zgłosić klienta? 

Wyślij maila na lodz@phinance.pl w temacie wpisz „nazwę klienta” zawierającego:

   • Imię i Nazwisko klienta 
   • nr telefonu i adres e-mail do klienta 
   • Twoje dane kontaktowe 
   • Raport osobisty BIK klienta ze strony www.bik.pl
   • Raport firmowy BIK klienta ze strony www.bik.pl
   • Wyniki finansowe klienta za rok 2022
   • Wyniki finansowe klienta za rok 2023 
   • Wyniki finansowe klienta za rok 2024 
   • nr KW nieruchomości na której robimy zabezpieczenie zabezpieczenia 

CEL: inwestycyjny – zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, pojazdów na cele firmowe, remont nieruchomości. Do 30% kwoty pożyczki możliwe jest pozyskanie kapitału obrotowego związanego z inwestycją

 • kwota do 5 000 000zł (nie zostało już dużo środków) – realne kwoty ok 2.000.000
 • okres finansowania/zwrotu inwestycji do 10 lat
 • karencja w spłacie: do 6 miesięcy
 • wkład własny od 0% (dla zakupu nieruchomości – 20%)
 • wysokość oprocentowania od 1,07%
 • Zabezpieczenie : Nieruchomość (możliwość zabezpieczenia się na drugim miejscu w księdze wieczystej)

Koszt Naszej usługi to 6% -10% netto od pozyskanego finansowania. Opłatę pobieramy tylko wtedy, kiedy uda się pozyskać finansowanie. Nie pobieramy opłat za napisanie wniosku.

 

Jak zgłosić klienta? 

Wyślij maila na lodz@phinance.pl w temacie wpisz „nazwę klienta” zawierającego:

 • Imię i Nazwisko klienta 
 • nr telefonu i adres e-mail do klienta 
 • Twoje dane kontaktowe 
 • Raport osobisty BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Raport firmowy BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2022
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2023 
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2024 
 • nr KW nieruchomości na której robimy zabezpieczenie zabezpieczenia 

Projekty w przygotowaniu

Cel:

Pożyczka przeznaczona jest na wsparcie inwestycji polegających na podnoszeniu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w tym na modernizację systemów grzewczych, termomodernizację budynków, instalacje urządzeń OZE, technologie odzysku energii oraz efektywne energetycznie technologie w procesach wytwórczych.

 

 • Maksymalna kwota: Do 15 000 000 PLN
 • Oprocentowanie: Stałe,  2% w skali roku
 • Możliwe umorzenie: 25% wartości kapitału – uzależnione od wyniku osiągnięcia oszczędności energii (min. 30%)
 • Okres: do 180 miesięcy
 • Możliwa karencja w spłacie: do 12 miesięcy (decyzja zależy od oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i ryzyka przez pożyczkodawcę)
 • Wydatkowanie: do 180 dni, z możliwością przedłużenia o 90 dni na wniosek pożyczkobiorcy w wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach.

 • Zabezpieczenie : Nieruchomość (możliwość zabezpieczenia się na drugim miejscu w księdze wieczystej)

Koszt Naszej usługi to 6% -10% netto od pozyskanego finansowania. Opłatę pobieramy tylko wtedy, kiedy uda się pozyskać finansowanie. Nie pobieramy opłat za napisanie wniosku.

 

Jak zgłosić klienta? 

Wyślij maila na lodz@phinance.pl w temacie wpisz „nazwę klienta” zawierającego:

 • Imię i Nazwisko klienta 
 • nr telefonu i adres e-mail do klienta 
 • Twoje dane kontaktowe 
 • Raport osobisty BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Raport firmowy BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2022
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2023 
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2024 
 • nr KW nieruchomości na której robimy zabezpieczenie zabezpieczenia