mapakredytow.eu

Podlaskie

Projekty aktywne

 • …właśnie ruszył!

„Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”

Program ten oferuje możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki z UE z umorzeniem na otworzenie własnej działalności w tym spółki cywilnej. (WAŻNE: działalność nie może jeszcze być otworzona)

O pożyczkę i wsparcie ubiegać się mogą nawet osoby, które teraz pracują na umowach zlecenie czy na umowach o pracę.

Ważne, że obecnie zatrudniona osoba nie może zarabiać średniomiesięcznie z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę przeciętnego wynagrodzenia w Polsce tj. 7768,33 PLN brutto.

Pożyczka do 150 000 PLN NA START:

Przy spełnieniu odpowiednych wymogów możliwe jest jednorazowe umorzenie

pożyczki w kwocie 46 609,98 PLN w ramach dotacji! 

 • okres spłaty do 84 miesięcy
 • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy
 • stałe oprocentowanie 0,58% lub 1,45%
 • Zabezpieczenie: Poręczenie osoby trzeciej (rodzice, brat, siostra, dziadkowie, rodzina, znajomi, inne osoby trzecie) lub nieruchomość lub inny środek trwały

W ramach środków pożyczki można sfinansować:

 • środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności (laptop, telefon, tablet, drukarki mobilne)
 • środek transportu (samochód, motor, rower elektryczny) 
 • szkolenia, kursy
 • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesiąca (np. czynsz za wynajem lokalu, rachunki)
 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej
 • towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności
 
Koszt Naszej usługi to 6%-10% netto od pozyskanego finansowanie – Opłatę pobieramy tylko wtedy kiedy uda się pozyskać finansowanie. Nie pobieramy opłat za napisanie wniosku.
 
Jak zgłosić klienta? 
Wyślij maila na lodz@phinance.pl zawierającego:
 •  Imię i Nazwisko klienta 
 • nr telefonu i adres e-mail do klienta 
 • Twoje dane kontaktowe 
 • Raport osobisty BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Załączniki do wniosku:
 

Cel: zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, pojazdów, remont nieruchomości

 • Kwota pożyczki: do 1.00.000 zł
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Oprocentowanie: od 1%
 • Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorców z branż około turystycznych w szczególności posiadających poniższe PKD:
  • Zakwaterowanie
  • Działalność usługowa związana z wyżywieniem
  • 1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski
  • 3 Transport wodny śródlądowy pasażerski
  • 1 Transport lotniczy pasażerski
  • 11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
  • 79 Działalność związana z turystyką
  • 1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
  • 9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
  • 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
  • 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – 68 Obsługa rynku nieruchomości
  • 23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
  • 86 Opieka zdrowotna
  • 3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 47 Handel detaliczny (handel detaliczny artykułami żywnościowymi, paliwami, wyrobami alkoholowymi, tytoniem oraz odzieżą i obuwiem)
  • 21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  • 02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
  • 04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  • 12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych
  • 52 Produkcja lodów
  • 86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
  • 29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
  • 42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
  • 32 Pozostała produkcja wyrobów
  • 10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Zabezpieczenie : Nieruchomość (możliwość zabezpieczenia się na drugim miejscu w księdze wieczystej)

 

Koszt Naszej usługi to 6% -10% netto od pozyskanego finansowania. Opłatę pobieramy tylko wtedy, kiedy uda się pozyskać finansowanie. Nie pobieramy opłat za napisanie wniosku.

 

Jak zgłosić klienta? 

Wyślij maila na lodz@phinance.pl w temacie wpisz „nazwę klienta” zawierającego:

 • Imię i Nazwisko klienta 
 • nr telefonu i adres e-mail do klienta 
 • Twoje dane kontaktowe 
 • Raport osobisty BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Raport firmowy BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2022
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2023 
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2024 
 • nr KW nieruchomości na której robimy zabezpieczenie zabezpieczenia 

Projekty w przygotowaniu

Cel: Instalacje wytwarzające energię elektryczną lub cieplną (na własny użytek i sprzedaż)

 

 • Kwota do 3.000.000 PLN
 • Oprocentowanie – 1,5% (w niektórych obszarach 0,5%)
 • Okres – 120msc
 • Karencja – w zależności od inwestycji
 • Zabezpieczenie : Nieruchomość (możliwość zabezpieczenia się na drugim miejscu w księdze wieczystej)

 

Koszt Naszej usługi to 6% -10% netto od pozyskanego finansowania. Opłatę pobieramy tylko wtedy, kiedy uda się pozyskać finansowanie. Nie pobieramy opłat za napisanie wniosku.

 

Jak zgłosić klienta? 

Wyślij maila na lodz@phinance.pl w temacie wpisz „nazwę klienta” zawierającego:

 • Imię i Nazwisko klienta 
 • nr telefonu i adres e-mail do klienta 
 • Twoje dane kontaktowe 
 • Raport osobisty BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Raport firmowy BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2022
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2023 
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2024 
 • nr KW nieruchomości na której robimy zabezpieczenie zabezpieczenia