mapakredytow.eu

Łódzkie

Projekty aktywne

…właśnie ruszył!

„Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”

Program ten oferuje możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki z UE z umorzeniem na otworzenie własnej działalności w tym spółki cywilnej. (WAŻNE: działalność nie może jeszcze być otworzona)

O pożyczkę i wsparcie ubiegać się mogą nawet osoby, które teraz pracują na umowach zlecenie czy na umowach o pracę.

Ważne, że obecnie zatrudniona osoba nie może zarabiać średniomiesięcznie z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę przeciętnego wynagrodzenia w Polsce tj. 7768,33 PLN brutto.

Pożyczka do 150 00 PLN NA START:

Przy spełnieniu odpowiednych wymogów możliwe jest jednorazowe umorzenie

pożyczki w kwocie 46 609,98 PLN w ramach dotacji! 

 • okres spłaty do 84 miesięcy
 • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy
 • stałe oprocentowanie 0,58% lub 1,45%
 • Zabezpieczenie: Poręczenie osoby trzeciej (rodzice, brat, siostra, dziadkowie, rodzina, znajomi, inne osoby trzecie) lub nieruchomość lub inny środek trwały

W ramach środków pożyczki można sfinansować:

 • środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności (laptop, telefon, tablet, drukarki mobilne)
 • środek transportu (samochód, motor, rower elektryczny) 
 • szkolenia, kursy
 • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesiąca (np. czynsz za wynajem lokalu, rachunki)
 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej
 • towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności
 
Koszt Naszej usługi to 6%-10% netto od pozyskanego finansowanie – Opłatę pobieramy tylko wtedy kiedy uda się pozyskać finansowanie. Nie pobieramy opłat za napisanie wniosku.
 
Jak zgłosić klienta? 
Wyślij maila na lodz@phinance.pl zawierającego:
 • Imię i Nazwisko klienta 
 • nr telefonu i adres e-mail do klienta 
 • Twoje dane kontaktowe 
 • Raport osobisty BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Załączniki do wniosku:
 
 • Kwota pożyczki: do 100.000 zł
 • Okres spłaty: do 60 miesięcy
 • Oprocentowanie: 1,71%
 • Cel: zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, pojazdów, remont nieruchomości
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału do 6msc

 

Koszt Naszej usługi to 6% -10% netto od pozyskanego finansowania. Opłatę pobieramy tylko wtedy, kiedy uda się pozyskać finansowanie. Nie pobieramy opłat za napisanie wniosku.

 
Jak zgłosić klienta? 
Wyślij maila na lodz@phinance.pl w temacie wpisz „nazwę klienta” zawierającego:
 • Imię i Nazwisko klienta 
 • nr telefonu i adres e-mail do klienta 
 • Twoje dane kontaktowe 
 • Raport osobisty BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Raport firmowy BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2022
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2023 
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2024 

Pożyczka na zakup nieruchomosci na potrzeby własne (własna siedziba firmy)

Cel: zakup lub zakup i remont zakupionej nieruchomości z pożyczki. Nieruchomości nie mogą mieć charakteru mieszkalnego

 • Kwota pożyczki: do 1.500.000 zł 
 • Okres spłaty: do 120 miesięcy
 • Oprocentowanie zależne od okresu:
  • 3,215% dla okresu do 8 lat
  • 6,43% dla okresu od 8 lat  do 10 lat
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 m-c -> nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty

 

Koszt Naszej usługi to 6% -10% netto od pozyskanego finansowania. Opłatę pobieramy tylko wtedy, kiedy uda się pozyskać finansowanie. Nie pobieramy opłat za napisanie wniosku.

 
Jak zgłosić klienta? 
Wyślij maila na lodz@phinance.pl w temacie wpisz „nazwę klienta” zawierającego:
 • Imię i Nazwisko klienta 
 • nr telefonu i adres e-mail do klienta 
 • Twoje dane kontaktowe 
 • Raport osobisty BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Raport firmowy BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2022
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2023 
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2024 
 • nr KW nieruchomości na której robimy zabezpieczenie zabezpieczenia 

 

Cel: zakup środków trwałych: maszyn, urządzeń, pojazdów, zakup i remont nieruchomości (Nieruchomości nie mogą mieć charakteru mieszkalnego)

 • Kwota pożyczki: do 2.000.000 zł
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Oprocentowanie: od ok 2%
 • Cel: zakup środków trwałych: maszyn, urządzeń, pojazdów, zakup i remont nieruchomości (Nieruchomości nie mogą mieć charakteru mieszkalnego)
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału do 12msc

 

Koszt Naszej usługi to 6% -10% netto od pozyskanego finansowania. Opłatę pobieramy tylko wtedy, kiedy uda się pozyskać finansowanie. Nie pobieramy opłat za napisanie wniosku.

 Jak zgłosić klienta? 

Wyślij maila na lodz@phinance.pl w temacie wpisz „nazwę klienta” zawierającego:

 • Imię i Nazwisko klienta 
 • nr telefonu i adres e-mail do klienta 
 • Twoje dane kontaktowe 
 • Raport osobisty BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Raport firmowy BIK klienta ze strony www.bik.pl
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2022
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2023 
 • Wyniki finansowe klienta za rok 2024 
 • nr KW nieruchomości na której robimy zabezpieczenie zabezpieczenia 

Projekty w przygotowaniu